Contact us through email/phone

Dr. R. VINAYAGAMOORTHY ACHARYA, M.E, Ph.D.

Founder & Organizer

207, Kavarai Street

Thirukalimedu

Kancheepuram, Tamil Nadu-631501

Mobile: 91-7418066550 / 7904898935

Email: vin802002@gmail.com

          vmmailbox@rediffmail.com

Shri T.M.S. SURESH SHARMA, M.B.A

Advisor

12, Kuppudasan Street, Rasipuram

Namakkal Dt, Tamil Nadu - 637408

Mobile: 91-9943356717

Shri JOTHI MURUGACHARIYAR

Advisor 

Head, Tamilnadu Viswabrahmana Vaidheega Sangam

Kalikambal Temple, 40, Peripet,

Vellore, Tamil Nadu.  

Mobile: 91-9994086917