Sculptures of Lord Viswakarma

Photos of Lord Viswakarma & Gayathri

Shri Kailasanathar Temple-Kancheepuram

Shri brahadeeshwarar Temple-Thanjavur

Mamallapuram-Shore Temple and Sculptures