BOOKS PUBLISHED

1. Bramma Vamsa Brahmana Perumaigal -Tamil

Bramma Vamsa Brahmana Parumaigal Part I.
Adobe Acrobat Document 9.4 MB
Bramma Vamsa Brahmana Parumaigal Part II
Adobe Acrobat Document 9.2 MB

2. Yajur Veda Kosham - Devanagari

3BrahmaVamsaBrahmanaYajurVedaKhosa-1.pdf
Adobe Acrobat Document 7.4 MB
3BrahmaVamsaBrahmanaYajurVedaKhosa-2.pdf
Adobe Acrobat Document 2.6 MB

3. Rathakaara Brahmana Varalaaru - Tamil

4RathakaraBrahmanaVaralaru.pdf
Adobe Acrobat Document 7.0 MB

4. Chatur Vediya Viswakarma Samhita - Devanagari

5ChadurVediyaVishwakarmaSamhita.pdf
Adobe Acrobat Document 5.5 MB

5. Narayana Bali - Tamil & Devanagari

Narayana-Bali.pdf
Adobe Acrobat Document 71.2 KB

6. Rig Veda Viswakarma Paarayanam - Devanagari

8RigvedaVishvakarmaParayana.pdf
Adobe Acrobat Document 175.9 KB

7. Yajur Veda Viswakarma Pancha Suktas

6YajurvedaVishvakarmaPanchaSukta.pdf
Adobe Acrobat Document 286.5 KB

8. Atharva Veda Viswakarma Panchakam - Tamil & Devanagari

7AtharvavedaVishvakarmaPanchakam.pdf
Adobe Acrobat Document 167.7 KB

9. Ribhu Samhitha - Tamil

9-Ribhu-Samita 0.pdf
Adobe Acrobat Document 5.4 MB
9-Ribhu-Samita 2.pdf
Adobe Acrobat Document 5.1 MB
9-Ribhu-Samita 3.pdf
Adobe Acrobat Document 9.3 MB

10. Durtha Bali - Tamil & Devanagari

Dhurta-Bali.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

11. Narayana Kavacham - Tamil & Devanagari

narayanakavasa-book-22-4-16.pdf
Adobe Acrobat Document 2.9 MB

12. Bramma Vamsa Bodayana Sudra Vidhi - Tamil

2BrahmaVamsaBodhayanSutraVidhi-zerox.pdf
Adobe Acrobat Document 726.2 KB

13. Rigveda Sandhyavandhana - Tamil & Devanagari

13-Rigveda-Sandhyavandana.pdf
Adobe Acrobat Document 162.1 KB

14. Yagnopavidha Vidhi - Tamil, Devanagai & Grantham

14-YajnoopavidaVidhi.pdf
Adobe Acrobat Document 841.3 KB

15. Annaprasana Vidhi - Tamil & Devanagari

15-Annaprasna-vidhi.pdf
Adobe Acrobat Document 139.2 KB

16. Vishvakarma Trinetram - Grantham

16-Vsihvakarma-Trinentram.pdf
Adobe Acrobat Document 428.3 KB

17. Vaishvadeva Sastram - Tamil & Grantham

17-Vaishvadeva-Sastram.pdf
Adobe Acrobat Document 437.3 KB

18. Sakamedia Yajnam - Grantham

18-Sakamedha-Yajnam.pdf
Adobe Acrobat Document 160.6 KB

19. Vaishvakarmana Tarpana Sastram - Grantham

19-VaishvakarmaTarpanaSastram.pdf
Adobe Acrobat Document 420.3 KB

20. Viswakarma in Vaikanasa Agamam - Tamil & Devanagari

Vaikhanasa-VK-book.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB

21. Karnavedhanam - Tamil & Grantham

Karnavedhanam-Book.pdf
Adobe Acrobat Document 736.1 KB

22. Viswakarma Krutha Adhithya Ashtothram - Grantham

108-surya-Book-Read.pdf
Adobe Acrobat Document 471.2 KB

23. Prabasakshetra Viswakarma krutha Siva Prathishta - Tamil & Devanagari

PrabhasewaraKshetraSivaLinga.pdf
Adobe Acrobat Document 1'016.2 KB

PURANIC COLLECTIONS OF VISWAKARMA VASTU VIDYA

1. Viswakarma Vastu Vidya in Garuda Purana - Devanagari

VishvakarmaVastuVidya-In-GarudaPurana.pd
Adobe Acrobat Document 1.7 MB

2. Viswakarma Vastu Vidya in Narasimma Purana - Devanagari

VishvakarmaVastuVidya-In-NarasimaPurana.
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

3. Viswakarma Vastu Vidya in Samba Purana - Devanagari

VishvakarmaVastuVidya-In-SambaPurana.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB

4. Viswakarma Vastu Vidya in Mastya Purana - Devanagari

VishvakarmaVastuVidya-In-MastyaPurana-1.
Adobe Acrobat Document 8.5 MB
VishvakarmaVastuVidya-In-MastyaPurana-2.
Adobe Acrobat Document 8.3 MB

5.  Viswakarma Vastu Vidya in Agni Purana - Devanagari

Part-1 VishvakarmaVastuVidya-In-Agn Pura
Adobe Acrobat Document 7.5 MB
Part-2 VishvakarmaVastuVidya-In-AgniPura
Adobe Acrobat Document 6.0 MB
Part-3 VishvakarmaVastuVidya-In-AgniPura
Adobe Acrobat Document 7.9 MB
Part-4 VishvakarmaVastuVidya-In-AgniPura
Adobe Acrobat Document 6.0 MB

VISWAKARMA IN ITHIHASAS & PURANAS

1. Viswakarma in Ithihasa - Devanagari

Vishvakarma-In-Itihasas.pdf
Adobe Acrobat Document 57.7 KB

2. Viswakarma in Puranas - Devanagari

Vsihvakarma-In-Puranas.pdf
Adobe Acrobat Document 3.3 MB

OTHER IMPORTANT CHAPTERS

1. Gothras and Pravaras for Viswabrahmins - Devanagari

gothras and pravaras.pdf
Adobe Acrobat Document 158.1 KB

2. Important Suktas - Devanagari

suktams.pdf
Adobe Acrobat Document 64.1 KB

3. Yajur Veda Suktas - Tamil & devanagari

6_YajurVediyaPanchaSukta.pdf
Adobe Acrobat Document 595.8 KB

DRAWINGS OF DEITIES

Scan_20151212_095603_001.jpg
JPG Image 546.9 KB
Scan_20151212_095603.jpg
JPG Image 917.1 KB
Scan_20151212_095603_002.jpg
JPG Image 973.5 KB
Scan_20151212_095603_003.jpg
JPG Image 952.8 KB
Scan_20151212_095603_004.jpg
JPG Image 1.1 MB
Scan_20151212_095603_005.jpg
JPG Image 1.0 MB
Scan_20151212_095603_006.jpg
JPG Image 1.2 MB
Scan_20151212_095603_007.jpg
JPG Image 879.7 KB
Scan_20151212_095603_008.jpg
JPG Image 1.1 MB
Scan_20151228_155351.jpg
JPG Image 642.6 KB